یك screen savare استقلال رو گذاشتم برای دانلود بسیار زیباست حتما دانلود كن حجمش 7.5مگابایت اگه دانلود نکردی بدون ضرر کردی

لینك دانلودش عوض شد

دانلود اسكرین سیور                 لینك غیر مستقیم

یا دانلود اسكرین سیور             لینك مستقیم

فقط بارسلونا

دانلود گل جرارد به مارسی(فوق العاده)

دانلود گل اتو به گیخون